Privacy

Loman Recruitment kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Loman Recruitment, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Loman Recruitment verstrekt. Loman Recruitment kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Waarom Loman Recruitment de gegevens nodig heeft

Loman Recruitment verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Loman Recruitment uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Loman Recruitment de gegevens bewaart

Loman Recruitment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Loman Recruitment verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar loman@lomanrecruitment.nl. Loman Recruitment zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Loman Recruitment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Loman Recruitment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wil over de beveiliging van door Loman Recruitment verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loman Recruitment op via loman@lomanrecruitment.nl.

http://www.lomanrecruitment.com/ is een website van Loman Recruitment.
Loman Recruitment is als volgt te bereiken:

Postadres: Hoofdstraat 9

Vestigingsadres: Hoofdstraat 9

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55961762

Telefoon: 06-41312488

E-mailadres: loman@lomanrecruitment.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Loman Recruitment behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Chat openen
1
Een snelle vraag? App met Mans.